این سایت متعلق به دفتر تقدیس پرواز اصفهان بامدیریت حمیدرضاایزدان با20سال سابقه در امور گردشگری سیاحتی وزیارتی میباشد و دارای مجوزبند الف از سازمان هواپیمایی کشوری وبند ب از وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری بوده ومجوزصدور بلیط های داخلی وخارجی کلیه خطوط هواپی وزمینی وهمچنین مجوز بزگزاری کلیه تورهای داخلی وخارجی هوایی وزمینی رادارد.

تلفن:36645232-031

فاکس:36628428-031

تلفن پشتیبانی24ساعته:09136424836

آدرس:اصفهان خیابان ارباب نبش کوچه20ساختمان پارسا طبقه اول